Jak funguje tepelné čerpadlo ? 

Tepelná čerpadla VZDUCH-VODA nebo VZDUCH-VZDUCH získávají tepelnou energii z okolního vzduchu pomocí kompresoru poháněného elektrickou energií.   V konečném důsledku je spotřebovaná elektrická energie několikanásobně menší, než tepelná energie, kterou nám na výstupu dá tepelné čerpadlo. To se projeví příznivě na ceně, kterou zaplatíte za vytápění.

Jak funguje tepelné čerpadlo (klimatizace) typu VZDUCH-VZDUCH ?

VZDUCH-VZDUCH předává energii z venkovního vzduchu přímo do vzduchu ve vytápěném objektu. Tento systém je podobný jako klasická klimatizace a dokáže podle potřeby nejen topit nebo chladit, ale i odvlhčit a tím Vám vytvořit doma příjemnou klimatickou pohodu za jakéhokoliv počasí. Tento systém lze také relativně rychle namontovat a spustit. Tepelná čerpadla (klimatizace) vzduch-vzduch jsou reverzní, v zimě topí a v létě chladí. Jsou v provedení split (jedna venkovní jednotka napojena na jednu vnitřní jednotku) nebo multisplit (jedna venkovní jednotka napojena na dvě až osm vnitřních jednotek).

Jak funguje tepelné čerpadlo typu VZDUCH-VODA ?

VZDUCH-VODA předává energii z venkovního vzduchu do topné vody, která vytápí objekt klasickými radiátory nebo podlahovým topením. Tento systém lze napojit místo stávajícího kotle za předpokladu, že postačí pro vytápění teplota topné vody 50 – 55 oC. Tepelná čerpadla VZDUCH-VODA jsou v provedení POWER INVERTER s topným výkonem od 4 do 12 kW, nebo ZUBADAN INVERTER s topným výkonem od 8 do 23 kW. Tato tepelná čerpadla mohou být použita jak v novostavbě, tak i u starších systémů výměnou za stávající kotel.

Jak můžeme z venkovního vzduchu brát teplo, když je pod nulou ?

Zjednodušeně řečeno, i při teplotách hluboko pod bodem mrazu je "teplo", protože absolutní nula, ve ktré se zastaví veškerý tepelný pohyb částic je 0 K (kelvin), což je – 273,15 oC. 

Tepelná čerpadla MITSUBISHI spolehlivě a efektivně pracují až do venkovních teplot  – 25 oC !!! Tepelná čerpadla Mitsubishi ZUBADAN INVERTER fungují do -25°C a při teplotě do -15°C stále poskytují 100% topný výkon !!

Jak je to s levnou sazbou D57d ?

Pokud máte nainstalované tepelné čerpadlom můžete přejít na distribuční sazbu D57d. Jedná se o dvoutarifovou sazbu, která je určena pro vytápění topným elektrickým spotřebičem. Ta zahrnuje denně spotřebu elektřiny 20 hodin v nižší sazbě a 4 hodiny ve vyšší. 

Jelikož je spousta „montážníků“ tepelných čerpadel a klimatizací, kteří Vám budou tvrdit, že to není problém, že to vyřídíte snadno, uvádíme alespoň některé skutečnosti, které je třeba vědět.

- V odběrném místě musí být řádně nainstalovány a používány hybridní nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu nebo systém vytápění s tepelným čerpadlem.

- Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40% příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem nižší než 40% příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon těchto elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.

- V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.

- Elektroměrový rozvaděč splňoval požadavky patřičných ČSN a připojovací podmínky dodavatele elektřiny, toto je nejlépe konzultovat s revizním technikem.

Postup je pak následující :

  1. Podáte si žádost u svého dodavatele o změnu sazby, po schválení pokračujete.

  2. Nainstalujete tepelné čerpadlo a necháte si vystavit od dodavatele protokol o montáži tepelného čerpadla revizi elektro na připojení tepelného čerpadla (dva dokumenty, které byste měli vždy dostat od montážní firmy).

  3. Obstaráte si výpočet tepelných ztrát objektu (nezaměňovat s energetickým auditem budovy !).

  4. Necháte si zkontrolovat (popřípadě zrekonstruovat) elektroměrový rozvaděč tak, aby odpovídal pro instalaci dvoutarifního elektroměru dle připojovacích podmínek dodavatele elektřiny a necháte si na to vystavit od revizního technika revizní zprávu.

  5. Doložíte vše dodavateli elektřiny (celkem 4 dokumenty).

U nás nemusíte nic shánět, krom protokolu o montáži a revize připojení Vám v případě zájmu můžeme zrevidovat (popřípadě i zrenovovat) elektroměrový rozvaděč a obstarat výpočet tepelných ztrát.

Kdy je 15% DPH a kdy 21% ?

  • Zjednodušeně a stručně řečeno, 15% DPH budeme účtovat na celou zakázku (materiál i práci) pokud Vám budeme montovat zařízení do:Rodinného domku (nebo třeba i garáže či dílny u domku), jehož celková podlahová plocha nepřesáhuje 350 m2. Do podlahové plochy se započítává součet podlahových ploch všech místností rodinného domu (kuchyně, pokoje, sociální zařízení, chodba, místnosti pro podnikání, garáž, která je v domě). Do podlahové plochy se nezapočítávají prostory, které nejsou místností (balkóny, terasy, lodžie, půda) a podlahové plochy místností, které tvoří příslušenství rodinného domu (garáž, která je mimo dům).

 

  • Bytu jehož celková podlahová plocha nepřesahuje 120 m2. Do této plochy se započítává součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Naopak se nezapočítává podlahová plocha prostor, které nejsou místností (balkóny, terasy, lodžie, podíl na společných částech domu).

Aktuality

KATALOGY pro rok 2022/23

21. 3. 2023

Nový katalog tepelných čerpadel a klimatizačních zařízení pro rok 2022/23.

        

   

Nová nástěnná jednotka MSZ-AP

21. 4. 2020

Nová nástěnná jednotka s chladivem R32

Třída energetické náročnosti A+++
v režimu chlazení a A++ v režimu vytápění. Tichý provoz od 19dB(A). 

  

Klimatizační jednotky vzduch/vzduch řady Diamond

21. 4. 2020

Nové klimatizační jednotky MSZ-LN

Tepelná čerpadla vzduch/voda

3. 6. 2019

Nová tepelná čerpadla Mitsubishi Power Inverter a Zubadan Inverter
nové generace !!

REKUPERACE - MITSUBISHI

3. 6. 2019

Nové nástěnné větrací jednotky s rekuperací tepla

archív