Nová tepelná čepradla vzduch/voda z řady Zubadan Inverter

Tepelná čerpadla od výrobce Mitsubishi Electric jsou zvláště výjimečná díky své jedinečné patentované technologii s názvem Zubadan. Díky této inovované technologii jsou tato tepelná čerpadla jako jediné schopna dosahovat velmi vysoké energetické účinnosti i v zimních měsících. Při velmi nízkých venkovních teplotách je možné tepelná čerpadla Zubadan Inverter stále provozovat jako monovalentní zdroj tepla bez použití jakéhokoli elektrického dohřevu.

Pomocí této nové patentované technologie přímého vstřikování chladiva pod hlavu kompresoru jsoutepelná čerpadla od Mitsubishi Electric i při nízkých venkovních teplotách až do -15°C stále schopna zachovávat svůj topný výkon na 100 %. Při extrémně nízkých venkovních teplotách dosahujících až -25°C jsou jednotky stále schopny poskytovat až 75 % svého jmenovitého topného výkonu. Díky tomuto velmi stabilnímu výkonu a vysoké energetické účinnosti těchto zařízení je dosaženo nízkých provozních nákladů i v zimních měsících.

Patentovaná technologie Zubadan má značný vliv i na výstupní teplotu topné vody. Tepelná čerpadlavybavená touto technologií se stávají ideálním k použití nejen na vytápění ale i na ohřev teplé vody. A to zcela bez nutnosti použití jakéhokoliv elektrického dohřevu.

Výhody tepelných čerpadel ZUBADAN

Vysoká účinnost

Tepelná čerpadla od Mitsubishi Electric jsou vybavena frekvenčně řízenými kompresory typu Hermetic twin rotary a Hermetic scroll, které jsou plynule regulovatelné v širokém rozmezí otáček. Díky frekvenčnímu měniči je jednotka schopna rychle reagovat na náhlou změnu potřeby výkonu a vždy se plně přizpůsobit aktuálním podmínkám provozu.

Provoz v průběhu celého roku

Pomocí patentované technologie Zubadan s přímým vstřikování chladiva pod hlavu kompresoru je umožněn celoroční provoz, a to i v období, kdy venkovní teplota klesá k extrémním hodnotám hluboko pod bod mrazu až k -25°C. Při těchto extrémně nízkých venkovních teplotách jsou jednotky stále schopny poskytovat až 75 % svého jmenovitého topného výkonu.

Snadné odtávání

Díky řízenému procesu odtávání jsou tepelná čerpadla Power Inverter a Zubadan Inverter schopna poskytovat stálý potřebný výkon. Samotný proces odtávání je řízen v závislosti na okolních podmínkách a netrvá běžně déle než 3 minuty. Současně došlo k prodloužení intervalů mezi jednotlivými odtávacími cykly. K odtávání dochází přibližně každých 150 minut, při venkovní teplotě dosahující 5 až -20°C.

Stabilní výkon

Pomocí přímého vstřikování chladiva pod hlavu kompresoru jsou jednotky schopné dosahovat stabilního výkonu i při velmi nízkých venkovních teplotách. Jednotky jsou tak schopné poskytovat jmenovitý topný výkon až do venkovní teploty -15°C s možností výstupní teploty topné vody až 55°C, bez nutnosti použití jakéhokoliv elektrického dohřevu.

Rychlý ohřev

Technologie Zubadan má značný vliv na rychlejší náběh teploty topné vody. Jednotky jsou schopné ihned po startu ve velmi krátkém čase dodávat potřebný výkon. V porovnání s běžnými tepelnými čerpadly došlo ke zkrácení vlastní doby ohřevu teplé vody až na polovinu.

 Zdroj: www.zubadan.cz

Aktuality

KATALOGY pro rok 2022/23

21. 3. 2023

Nový katalog tepelných čerpadel a klimatizačních zařízení pro rok 2022/23.

        

   

Nová nástěnná jednotka MSZ-AP

21. 4. 2020

Nová nástěnná jednotka s chladivem R32

Třída energetické náročnosti A+++
v režimu chlazení a A++ v režimu vytápění. Tichý provoz od 19dB(A). 

  

Klimatizační jednotky vzduch/vzduch řady Diamond

21. 4. 2020

Nové klimatizační jednotky MSZ-LN

Tepelná čerpadla vzduch/voda

3. 6. 2019

Nová tepelná čerpadla Mitsubishi Power Inverter a Zubadan Inverter
nové generace !!

REKUPERACE - MITSUBISHI

3. 6. 2019

Nové nástěnné větrací jednotky s rekuperací tepla

archív